Wat is gezag van gewijsde?

Wat is gezag van gewijsde?

Gezag van gewijsde is een bindende rechterlijke uitspraak voor de partijen; de uitspraak is onbetwistbaar. Gezag van gewijsde van een rechterlijke uitspraak houdt in dat deze uitspraak onomstotelijk vastligt. Als men een beroep wenst te doen op gezag van gewijsde dient de betreffende rechterlijke uitspraak wel in kracht van gewijsde te zijn gegaan.

« Naar alle vragen en antwoorden
Wat is gezag van gewijsde