Wat is een contra-enquête?

Wat is een contra-enquête?

Een contra-enquête is het horen van getuigen van de tweede partij. Dit tweede getuigenverhoor heet de contra-enquête. Nadat een enquête in een civiele (incasso) procedure heeft plaatsgevonden kan de andere partij ook getuigen laten horen om de verklaringen van de eerder gehoorde getuigen te weerleggen. De partij probeert met deze getuigen de verklaring te weerleggen.

« Naar alle vragen en antwoorden
contra-enquête