Wat is een akte?

Wat is een akte?

Een akte is een geschrift dat als bewijsstuk dient. Op de akte kan op een later moment worden teruggevallen.

  1. Een (notariële) akte is een geschrift dat is opgemaakt om tot bewijs van een rechtshandeling te dienen.
  2. Een akte binnen een civiele (incasso) procedure is een korte nadere schriftelijke reactie of schriftelijke mededeling van een der partijen met betrekking tot een bepaald punt in de procedure of om producties over te leggen met een korte toelichting daarop.
« Naar alle vragen en antwoorden
Wat is een akte