Wat is een absolute competentie?

Wat is absolute competentie?

De absolute competentie is de vraag welk rechtscollege – in hiërarchische zin – bevoegd is om van een zaak in bijvoorbeeld een incassoprocedure kennis te nemen. Dit kunnen zijn: de sector kanton van de rechtbank, de rechtbank zelf, het gerechtshof of de Hoge Raad. Het hangt af van de hoogte van de vordering of van de aard van de zaak welk rechtscollege bevoegd is. Zo is de sector kanton van de rechtbank bevoegd bij arbeidszaken of consumentenzaken. Daarnaast is er nog de relatieve competentie.

« Naar alle vragen en antwoorden
Absolute competentie