Wat is comparitie?

Wat is comparitie?

Een comparitie van partijen is een persoonlijke verschijning van de procederende partijen voor de rechter ten overstaan van wie bijv. een incasso procedure plaatsvindt. De rechter bepaalt de datum waarop de comparitie plaatsvindt. Het doel van de comparitie is voor de rechter om nadere informatie in te winnen bij de partijen als bepaalde kwesties nog niet helemaal duidelijk zijn en om eventueel een schikking te bewerkstelligen.

« Naar alle vragen en antwoorden
Comparitie