Verkoop woningen met meer dan 25% gestegen ten opzichte van vorig jaar

Geplaatst door: Enzo van Bambost | 20 september 2016

In de afgelopen maand augustus zijn er in Nederland in totaal 19.975 woningen verkocht, zo heeft het Kadaster vorige week bekend gemaakt. Ten opzichte van dezelfde maand vorig jaar is dat een toename van 25,9 procent, toen er 15.863 woningen verkocht werden. Ook ten opzichte van de maand ervoor, juli 2016, is het aantal verkochte woningen gestegen en wel met 1,3 procent. In die maand bedroeg het aantal verkochte huizen 19.723. Het moment waarop een notaris de transportakte inschrijft bij het Kadaster is het officiële moment waarop de eigendom van een woning overgaat naar de koper van die woning.

Als we kijken naar het type woningen dat verkocht is zien we een toename van de verkopen van alle typen ten opzichte van augustus 2015. Het type woningen waarvan de verkopen het meest gestegen zijn betreft vrijstaande woningen. Het percentage van de stijging bedraagt maar liefst 35,3. Het type woningen waarbij het aantal verkopen het minst is gestegen betreft tussenwoningen. Daar bedraagt het stijgingspercentage 24,2. Als we de stijgingen vergelijken met de maand daarvoor, te weten juli 2016, heeft de grootste stijging plaatsgevonden bij appartementen en wel met 4,2 procent en heeft er een daling plaatsgevonden bij twee-onder-een-kap woningen en vrijstaande woningen. De dalingspercentages voor deze categorie woningen bedragen respectievelijk -0,4 en -4,3.

Als we kijken op provinciaal niveau is er in iedere provincie een stijging van het aantal verkochte huizen in de afgelopen maand augustus vergeleken met dezelfde maand vorig jaar. De grootste stijging vond plaats in de provincie Drenthe en de kleinste in Noord-Holland, met respectievelijke stijgingspercentages van 38,4 en 15,9. En ten opzichte van één maand daarvoor, te weten juli 2016, vond in augustus 2016 de grootste stijging plaats in de provincie Zuid Holland, en wel met 8 procent. In Zeeland was er dan zelfs sprake van een daling, en wel van 10,7 procent.

Daarnaast valt er ook een stijging van het aantal hypotheken te constateren. In augustus dit jaar werden er 27.101 hypotheken afgesloten tegenover 22.531 in augustus 2015. Dat is een toename van 20,3 procent.

Als we het aantal hypotheken van augustus 2016 vergelijken met de maand daarvoor, te weten juli 2016, zien we dat dit aantal is gedaald. In juli 2016 werden er namelijk 27.813 hypotheken afgesloten. In augustus 2016 was het aantal hypotheken derhalve 2,6 procent lager.

Tenslotte was er een zeer kleine daling van het aantal executieveilingen in augustus jl. ten opzichte van dezelfde maand vorig jaar. De aantallen: 153 in augustus vorig jaar tegenover 151 in augustus dit jaar, een verschil van 1,3 procent.

Delen
FacebookTwitterLinkedInEmail

Trustoo pro badge