UWV, SVB en NVVK werken nu samen bij schuldhulpverlening

Geplaatst door: Enzo van Bambost | 18 November 2011

De Sociale Verzekeringsbank en het UWV hebben vorige maand een overeenkomst gesloten met de NVVK, de branchevereniging voor schuldhulpverlenende instellingen. Het doel ervan is om bepaalde groepen cliënten sneller en beter te helpen indien er sprake is van een problematische schuldsituatie.

Iemand die in een problematisch schuldsituatie zit kan een beroep doen op schuldhulpverlening, die als doel het treffen van een minnelijke regeling tussen schuldeisers en schuldenaar heeft. De schuldenaar zet zich dan drie jaar lang maximaal voor zijn schuldeisers in en spaart om zoveel mogelijk van zijn schulden terug te betalen. Eventuele restschulden worden na die drie jaar kwijtgescholden.

De Sociale Verzekeringsbank en het UWV beseffen beide dat een succesvolle schuldhulpverlening zeer in het belang van hun cliënten is. Beide organisaties hebben dan ook met de NVVK afgesproken dat zij in bepaalde situaties incassoprocedures minimaal vier maanden tot één jaar uit kunnen stellen, zodat de schuldhulpverlenende instantie en de schuldenaar alle tijd hebben om tot een goede oplossing van de problematische schuldsituatie te komen.

Trustoo pro badge