Huishoudens met achterstand in lening neemt voor het eerst weer af

Geplaatst door: Enzo van Bambost | 8 augustus 2016

Het Bureau Kredietregistratie (BKR) te Tiel constateert dat gedurende de eerste zes maanden van dit jaar er voor het eerst sprake is van een afname van het aantal huishoudens met een achterstand in de aflossing van een lening sinds het uitbreken van de economische crisis, zo blijkt uit een eind juli verschenen rapport van het bureau.

Per 1 januari 2016 bedroeg het aantal huishoudens dat achterliep met de aflossing van een lening nog 777.788. Per 1 juli 2016 is dat nog 771.478. Dat betekent dus een afname van ruim 6300 huishoudens die geen achterstand meer hebben in de aflossing van een lening. Sinds 2011 was het aantal huishoudens met een achterstand echter alleen maar gegroeid. In de jaren 2011 tot en met 2015 is het aantal huishoudens dat een achterstand had op de aflossing van hun lening namelijk gestegen met meer dan 143.000.

Ondanks dat de negatieve spiraal doorbroken lijkt en de achterstanden die particulieren hebben bij de aflossing van hun lening aan het verminderen zijn is het Bureau Kredietregistratie gematigd optimistisch. Er bestaat namelijk een enorme variëteit aan schulden in de samenleving en die wordt in zijn geheel steeds groter. Uit research is namelijk gebleken dat een toenemend aantal huishoudens kampt met schulden bij de Belastingdienst of achterloopt met de betaling van de zorgverzekeringspremie, de huur of nutsvoorzieningen, waardoor de deurwaarder en het incassobureau het onverminderd druk hebben. Al deze achterstanden worden niet geregistreerd door het BKR.

Het Bureau Kredietregistratie is een stichting en is geheel onafhankelijk. Het heeft een ideële en maatschappelijke doelstelling, namelijk de bevordering van een financieel gezond maatschappelijk klimaat. Het BKR tracht dit te verwezenlijken door middel van een nauwgezette en beschermde registratie van financiële informatie, met name met betrekking tot leningen die door consumenten bij kredietverstrekkers worden afgesloten. Volgens de statuten van het BKR is de consument rechthebbende op de informatie die over hem of haar bij het bureau is geregistreerd. Dit brengt met zich mee dat hij of zij het recht heeft deze informatie in te zien. Dit kan de consument doen via de website van het BKR: www.bkr.nl. Op deze wijze kan iedereen van wie financiële gegevens zijn geregistreerd bij het BKR controleren of deze juist zijn.

Trustoo pro badge