Tijdelijke werknemers vaker werkloos

Geplaatst door: Enzo van Bambost | 24 Februari 2011

Werknemers die geen vast contract hebben lopen meer risico op werkloosheid dan mensen die wel een vast contract hebben. Dit blijkt uit recent onderzoek van het CBS en TNO.

Bij een groeiende economie neem het aantal mensen dat van baan verandert toe en omgekeerd.
Toch lijkt er de laatste jaren sprake te zijn van een structurele toename van het aantal mensen dat van baan verandert. Dat aantal lag volgens het rapport in 2009 nauwelijks lager dan in 2007 toen nog sprake was een hoogconjunctuur.

Verder blijkt uit het rapport dat jongeren vaker van baan wisselen dan ouderen. Tussen 2008 en 2009 stapte 4,4 procent van de werknemers tussen de 45 en 65 over naar een andere baan. Van de werknemers in de categorie 15-25 jaar was dat 24,2 procent.

Ouderen die hun baan kwijt zijn komen vaak minder snel weer aan de slag. Slechts 6,4 procent van de categorie 45-65 die in 2008 geen betaald werk had was na een jaar weer aan het werk. Verder gaan ouderen die lang in dezelfde functie werkzaam zijn geweest vaker met vroegpensioen.

Trustoo pro badge