Student kan niet rondkomen zonder financiele ondersteuning ouders

Geplaatst door: Enzo van Bambost | 10 September 2013

Zowel thuiswonende als uitwonende studenten worden nog vaak financieel bijgestaan door hun ouders. Maar liefst 60% van alle studenten krijgen een maandelijkse financiële bijdrage van hun ouders, zo blijkt uit een recent onderzoek van het Nibud. Studenten kunnen namelijk, zonder dat de ouders meebetalen of zonder dat zij een alternatieve bron van inkomsten hebben, niet rondkomen. Er wordt door de ouders vooral betaald voor het collegegeld, studieboeken en de ziektekostenverzekering.

Ook blijkt dat een goede financiële opvoeding van cruciaal belang is. Studenten die aangaven die te hebben genoten blijken in de praktijk veel beter met hun geld om te kunnen gaan dan studenten waarbij dat niet het geval is. Ruim 75% van de studenten geeft aan dat zij een goede financiële opleiding hebben genoten met als gevolg dat zij meer spaargeld hebben, een beter overzicht over hun uitgavenpatroon hebben en aan het eind van de maand zelfs nog geld overhouden. Uit het onderzoek dat tussen 2011 en 2012 is uitgevoerd komt verder naar voren dat één op de drie studenten op aanraden van de ouders geen geld leent.

Om ouders te helpen bij de financiële opvoeding van hun studerende kinderen heeft het Nibud een brochure uitgebracht met de naam ‘Geldwijzer Studenten’, waarin ouders worden geïnformeerd over het uitgavenpatroon van studenten en hoe ze daar de juiste financiële steun bij kunnen bieden. Ondanks het feit dat het onvermijdelijk is dat ouders meebetalen aan de studie van hun kinderen blijft het volgens het Nibud ook belangrijk dat ouders hun kinderen wijzen op hun eigen verantwoordelijkheid en hen stimuleren de openstaande rekeningen zoveel mogelijk zelf te betalen.

Uit het onderzoek blijkt dat 60% van de ouders een vast bedrag per maand aan hun studerende kind betaalt. Een student die nog thuis woont krijgt gemiddeld 100 euro per maand, een uitwonende student krijg gemiddeld 233 euro per maand. Wel krijgen studenten naarmate zij ouder worden steeds minder geld van hun ouders. In 20% van de gevallen sparen de ouders zelfs voor hun studerende kinderen. In 6% van de gevallen hebben studenten een lening bij hun ouders afgesloten. Het Nibud adviseert ten slotte om de afspraken daaromtrent duidelijk op schrift te stellen, zodat de studenten precies weten wat ze moeten terugbetalen als ze hun studie hebben afgerond.

Trustoo pro badge