Schuldenproblematiek in coronatijd

Geplaatst door: Enzo van Bambost | 8 oktober 2020

 

Het Centraal Bureau voor Statistiek (het CBS) heeft recentelijk cijfers gepubliceerd over de schuldenproblematiek in ons land. Uit deze cijfers komt naar voren dat zeker 8 procent van de Nederlandse huishoudens kampt met problematische schulden en dat minder dan 1 procent een traject schuldhulpverlening volgt. Het bijzondere van dit door het CBS uitgevoerde onderzoek is dat de cijfers niet zijn gegrond op ingevulde vragenlijsten van respondenten, maar op  landelijke registraties bij bijvoorbeeld het CJIB, zorgverzekeraars, deurwaarders en de Belastingdienst.

Oorzaken en indicatoren

Het CBS stelde verder vast dat tussen veel van de huishoudens die met schulden te maken hebben belangrijke overeenkomsten zijn. Zij concludeerde onder meer dat de inkomstenbron een belangrijke indicator kan zijn; zo werd geconstateerd dat bij ruim 25 procent van de huishoudens met problematische schulden tenminste één persoon een bijstandsuitkering geniet. Daarnaast komt bij deze huishoudens betrokkenheid van Jeugdzorg of de GGZ (Geestelijke GezondheidsZorg) circa tweemaal zo vaak voor als bij gemiddelde huishoudens. Weinig verrassend blijkt de hoogte van het inkomen en eigen vermogen een belangrijke rol bij het ontstaan van schulden. Zeker de helft van de huishoudens met schulden heeft een verzamelinkomen van  € 20.000,– of lager op jaarbasis en een eigen vermogen van minder dan € 1.000,–.

Schuldengolf na Corona

De NVVK (Nederlandse Vereniging voor Volkskrediet) waarschuwt vast voor een schuldengolf in het laatste kwartaal van het jaar en roept gemeentes op om hiermee in hun begroting rekening te houden. Het enorme inkomensverlies als gevolg van de coronacrisis kan in het somberste scenario tot gevolg hebben dat het aantal huishoudens met schulden verdubbelt, denkt de NVVK. Één van de belangrijkste aandachtspunten van de NVVK is dat schulden al in een vroeg stadium gesignaleerd dienen te worden, voordat schuldeisers hun vorderingen bij een incassobureau uit handen geven. Zo kunnen extra kosten bijvoorbeeld worden voorkomen door met de schuldeiser een betalingsregeling af te spreken. Als de schulden eenmaal zo’n omvang hebben aangenomen dat door de bomen het bos niet meer te zien is, dan moet al gauw toevlucht genomen worden tot  bijvoorbeeld de WSNP en daar is vaak niemand bij gebaat.

 

Trustoo pro badge