Regering en kamer oneens over incassostop

Geplaatst door: Enzo van Bambost | 24 Juni 2011

Gemeenten moeten in de toekomst bij wet worden aangewezen om schuldhulp te verlenen. Daarnaast moet iedere vier jaar door de gemeenteraad een plan worden opgemaakt ten behoeve van de gemeentelijke schuldhulpverlening. De gemeenteraden zullen in dit plan ook moeten aangeven hoe zij hoge schulden willen tegengaan. Bovenstaande is de uitkomst van het Tweede Kamerdebat deze week over de rol die gemeenten bij schuldhulpverlening moeten gaan vervullen.

Op het punt van een incassostop werden de Tweede Kamer en staatssecretaris De Krom het echter niet eens. Daarbij gaat de discussie al een tijdje of er een wettelijke mogelijkheid van een incassostop moet komen waarbij schuldenaren hun schuldeiser maximaal zes maanden in de wachten kunnen zetten om zo aan hun financiële problemen te werken. De Kamer is hier voor, de staatssecretaris is daar echter tegen.

De Tweede Kamer heeft onlangs haar eigen onderzoeksbureau ingeschakeld om de maatschappelijke kosten van zo’n incassostop uit te rekenen. Uit dat onderzoek blijkt dat de kosten van zo’n incassostop lager zijn dan de staatssecretaris eerder voorhield, maar desalniettemin wijst de staatssecretaris het voorstel van een incassostop nog steeds af. Volgens De Krom druist het voorstel tegen de gedachte in dat schuldenaren en schuldeisers er op minnelijke wijze uit moeten komen.

Op dinsdag 28 juni 2011 stemt de Tweede Kamer over dit wetsvoorstel en de ingediende moties.

Trustoo pro badge