Proef digitaal procederen bij de rechtbank grandioze mislukking

Geplaatst door: Enzo van Bambost | 5 september 2019

Wet KEI eindigt per 1 oktober 2019

De afgelopen jaren gold voor de rechtbanken Midden-Nederland en Gelderland de verplichting om bij burgerlijke handelszaken digitaal te procederen. Dit was vastgelegd in de zogenaamde wet KEI uit 2016. De Tweede Kamer – en inmiddels ook de Eerste Kamer – hebben thans ermee ingestemd om hier per 1 oktober a.s. een einde aan te maken. Dit alles is het gevolg van het besluit van de rechterlijke macht om de digitalisering op een andere wijze te gaan inrichten. Dit naar aanleiding van het volledig vastlopen van hoogdravende digitaliseringsplannen, die de staat tientallen miljoenen euro’s verlies heeft opgeleverd.

Papier

Advocaten die straks een civiele zaak zullen starten bij de rechtbanken Gelderland en Midden-Nederland zullen die net zoals vroeger weer dienen in te leiden met een papieren dagvaarding, waarvoor een deurwaarder moet worden ingeschakeld. De rechterlijke macht zoekt nog naar oplossingen hoe zij om zal gaan met zaken die nu nog als digitale procedure lopen. Maar het uitgangspunt is om die zaken wel als digitale procedure te blijven behandelen. Overigens blijven advocaten in asielzaken nog wel verplicht om digitaal te procederen. En dat blijft ook gelden voor procederen bij de Hoge Raad.

Procesrechtelijke vernieuwingen

Door invoering van de wet You are leaving Rechtspraak.nl gelden per 1 oktober 2019 weer dezelfde procesrechtelijke regels voor alle rechtbanken. Daarnaast worden met deze wet enige vernieuwingen uit de wet KEI die alleen voor de twee rechtbanken golden thans landelijk uitgerold. Zo voorziet de nieuwe wet in verruiming van de mogelijkheden van een mondelinge behandeling in burgerlijke zaken bij zowel de rechtbank als het gerechtshof. Verder krijgt de rechter meer regie bij de aanvang van de gerechtelijke procedure. Ook het voeren van pleidooi wordt afgeschaft. Andere zaken uit de wet KEI zoals de procesinleiding en het toepassen van strakkere termijnen zijn niet overgenomen en het is nog niet zeker of, en zo ja wanneer dat zal gebeuren.

Trustoo pro badge