Premie zorgverzekering steeds beter betaald

Geplaatst door: Enzo van Bambost | 14 oktober 2016

Minister Schippers van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) heeft deze week de Tweede Kamer laten weten dat het aantal wanbetalers van de premie zorgverzekering per 1 augustus 2016 met meer dan 10% is gedaald vergeleken met het aantal wanbetalers op 1 januari 2015. Concreet zaten op 1 augustus 2016 290.000 personen in de wanbetalersregeling tegenover een aantal van 325.000 op 1 januari 2015.

De reden dat de premie zorgverzekering beter wordt betaald is volgens de minister gelegen in het feit dat de zorgverzekeraars thans nieuwe mogelijkheden hebben om een afbetalingsregeling af te sluiten met wanbetalers. Het zijn vooral de verzekeraars Zilveren Kruis en CZ die van deze mogelijkheden gebruik hebben gemaakt en zodoende hebben kunnen voorkomen dat verzekerden in de wanbetalersregeling kwamen. De minister spoort de andere verzekeraars aan om hetzelfde te doen.

Iedere persoon die in ons land woonachtig is of werkzaam is is verplicht een zorgverzekering af te sluiten. Verzekerden die een achterstand in de betaling van hun premie hebben van ten minste een half jaar en geen gebruik hebben gemaakt van een afbetalingsregeling die hen door de verzekeraar is aangeboden worden officieel als wanbetaler geclassificeerd.

Deze wanbetalers worden daarnaast ook door de verzekeraars aangemeld bij het Zorginstituut Nederland, dat vervolgens de mogelijkheid heeft om de zorgverzekeringspremie rechtstreeks in te houden op de uitkering of het salaris van de wanbetaler middels de inschakeling van een deurwaarder. Deze zorgverzekeringspremie is echter wel een stuk hoger dan de gemiddelde premie die de verzekeraars normaal in rekening brengen.

Trustoo pro badge