Op incasso- en deurwaarderskosten valt 100 miljoen euro te besparen

Geplaatst door: Enzo van Bambost | 12 Maart 2011

Als de taken van de deurwaarder worden aangepast en gerechtelijke procedures worden vereenvoudigd kunnen vele miljoenen euro’s bespaard worden zonder dat de rechtszekerheid wordt aangetast. Dat is de conclusie van bureau SEO Economisch Onderzoek die vandaag gepubliceerd werd.

Het aantal onbetaalde rekeningen dat betwist wordt bedraagt naar schatting jaarlijks 12 miljard euro. Dat is 2 procent van het BBP.

Als aan het invorderen van deze rekeningen minder kosten zijn verbonden is dat gunstig voor zowel crediteuren als debiteuren. Het zou het zakendoen bevorderen en op die manier een impuls geven aan de welvaart.

Binnenkort bespreekt de Tweede Kamer een wetsvoorstel dat een aanpassing beoogt van de buitengerechtelijke incassokosten. SEO denkt dat het verstandig is om ook de kosten van gerechtelijke procedures onder de loep te nemen.

Hierop zou aanzienlijk te bezuinigen zijn door het monopolie van de deurwaarder aan te passen. Op dit moment kan alleen een deurwaarder een dagvaarding uitbrengen. SEO oppert de mogelijkheid om dagvaardingen te laten uitbrengen door TNT Post door middel van een aangetekend schrijven.

Daarnaast zouden we een voorbeeld kunnen nemen aan de ons omringende landen waar gerechtelijke procedures voor het incasseren van onbetwiste vorderingen aanzienlijk eenvoudiger is, zoals bijvoorbeeld Duitsland. Dit zou een besparing kunnen opleveren van 100 miljoen euro, aldus SEO.

Trustoo pro badge