Gratis juridisch advies

U krijgt gratis juridisch advies in het kader van een incasso-opdracht. Wellicht bent u benieuwd of de geleverde zaken nog uw eigendom zijn wanneer de betaling nog onvoltooid is. Hieronder vertellen wij wat we voor u kunnen betekenen.

U heeft een nieuwe incasso-opdracht en twijfelt of de vordering hard genoeg is om de zaak in te dienen. Ook dan zullen wij u kosteloos adviseren over de haalbaarheid van de vordering. Indien nodig, adviseren we hoe de kans op een succesvolle incasso vergroot kan worden.

Daarnaast kan het voorkomen dat een buitengerechtelijk incassotraject onverhoopt niet tot betaling door debiteur heeft geleid en dat van ons gevraagd wordt of het starten van een gerechtelijke procedure zinvol is. Ook dan zullen wij de juridische haalbaarheid van uw zaak grondig bestuderen alvorens hierover van advies te dienen. Ook hieraan zijn nimmer kosten voor de opdrachtgever verbonden.

Uiteraard verlenen onze juristen ook juridisch advies op andere rechtsgebieden. U kunt daarbij denken aan aansprakelijkheidsrecht, huurrecht, arbeidsrecht, insolventierecht, ondernemingsrecht, algemene voorwaarden, e.d.

Voor alle adviezen die onze juristen vanuit hun parate kennis aan u kunnen verstrekken wordt u niets gerekend. U kunt uw juridische vraag ook hier op deze website achterlaten. Wij nemen dan zo spoedig mogelijk contact met u op om deze vraag beantwoorden.

Daarnaast kan het voorkomen dat een buitengerechtelijk incassotraject onverhoopt niet tot betaling door debiteur heeft geleid en dat van ons gevraagd wordt of het starten van een gerechtelijke procedure zinvol is. Ook dan zullen wij de juridische haalbaarheid van uw zaak grondig bestuderen alvorens hierover van advies te dienen. Ook hieraan zijn nimmer kosten voor de opdrachtgever verbonden.

Uiteraard verlenen onze juristen ook juridisch advies op andere rechtsgebieden. U kunt daarbij denken aan aansprakelijkheidsrecht, huurrecht, arbeidsrecht, insolventierecht, ondernemingsrecht, algemene voorwaarden, e.d.

Voor alle adviezen die onze juristen vanuit hun parate kennis aan u kunnen verstrekken wordt u niets gerekend. U kunt uw juridische vraag ook hier op deze website achterlaten. Wij nemen dan zo spoedig mogelijk contact met u op om deze vraag beantwoorden.