Ondernemers hebben het financieel moeilijker ondanks opleving economie

Geplaatst door: Enzo van Bambost | 23 mei 2017

In het laatste kwartaal van 2017 was het aantal ondernemers dat een beroep moest doen op een bijstandsuitkering al toegenomen met 15 procent.

Dit jaar steeg dit percentage in de eerste drie maanden met nog eens 3 procent. De trend dat sinds 2013 steeds minder zelfstandige ondernemers in financiële nood verkeren lijkt hiermee doorbroken, zo heeft het IMK (Instituut voor het Midden- en Kleinbedrijf) afgelopen maand laten weten in zijn IMK-index.

Sinds 2011 publiceert het IMK iedere drie maanden de IMK-index, die gebaseerd is op het aantal zelfstandige ondernemers dat bij de gemeente een aanvraag indient om in aanmerking te komen voor toekenning van een Bbz-krediet. Een Bbz-krediet is bedoeld voor ondernemers die in financieel zwaar weer verkeren en middels dit krediet er weer bovenop proberen te komen.

In opdracht van die gemeente onderzoekt het IMK de levensvatbaarheid van de betreffende onderneming die aanklopt voor een Bbz-krediet.

De IMK-index is een accurate graadmeter voor het aantal zelfstandige ondernemers dat te kampen krijgt met financiële problemen en op termijn met een faillissement. Om die reden gaat het IMK er dan ook van uit dat het aantal faillissementen het komende jaar weer zal toenemen.

Met name in de horeca vallen nu de klappen, een branche waar de markt behoorlijk is verzadigd. Dat geldt ook voor autorijscholen, taxichauffeurs en personal trainers. Alleen in de bouw gaat het nog steeds goed. Dat komt met name ook door de schaarste aan vakmensen.

Schaamte

Ondernemers die in financiële nood verkeren hebben vaak erg veel schroom om voor hulp aan te kloppen bij de gemeente. Die schroom wordt nog eens versterkt door het feit dat de economie weer aan het opbloeien is.

Als ze dan eindelijk de stoute schoenen hebben aangetrokken en bij een gemeente voor hulp aankloppen dan blijkt dat ze zichzelf jaren hebben verwaarloosd terwijl ze aan het knokken waren om als bedrijf te overleven. Overigens kan een bedrijf zelfs in economisch gunstige tijden in financieel zwaar weer terecht komen bijvoorbeeld ten gevolge van ontwikkelingen op de markt.

Trustoo pro badge