Nieuwe zeer grote schuldencrisis ligt op de loer

Geplaatst door: Enzo van Bambost | 11 Maart 2011

Volgens econoom Peter Peterson, directeur van de Blackstone Group uit de Verenigde Staten, dreigt er na de recente economische crisis een nog veel grotere crisis als de rijke landen hun financiën niet snel op orde brengen.

Volgens Peterson is het sinds het einde van WO I niet eerder voorgekomen dat zoveel hoogontwikkelde landen tegelijk zo diep in de schulden zitten. Toentertijd heeft dat geleid tot een record aantal faillissementen en kan dat zo weer gebeuren als er nu niet wordt ondernomen.

Bij een gelijkblijvend economisch beleid zal in het jaar 2035 de gemiddelde schuld van de grote industrielanden 180 procent van het BBP bedragen. 60 procent wordt in het algemeen als verstandig gezien, 100 procent als penibel maar bij 180 procent raakt de dollar in een vrije val en zal dit leiden tot een scherpe stijging van de rente, hoge inflatie en hoge werkloosheidscijfers.

Volgens Peterson moeten de rijke landen intensiever gaan samenwerken om het gevaar af te wenden maar tegelijkertijd acht hij de kans dat dit lukt vrij klein. De enige manier om tot een succes te komen is volgens hem ingrijpende bezuinigingen – in het geval van de V.S. op defensie – en een forse verhoging van de belastingen.

Trustoo pro badge