Nederlandse staat voegt incassotaken samen

Geplaatst door: Enzo van Bambost | 26 April 2011

Alle incassotaken van de overheid, die momenteel door 110 verschillende instanties ten uitvoer worden gebracht, worden bijeengebracht bij het CJIB. Ook diverse toezichthoudende organen op de niet-financiële markten, zoals OPTA, NMA en Consumentenautoriteit worden samengevoegd. Hierdoor kunnen enkele miljoenen euro’s worden bespaard.

Daarnaast vindt er een standaardisatie van de ICT plaats. Begin volgende maand dient de 10.000e digitale werkplek te zijn gerealiseerd. Eind dit jaar de 20.000e. Het doel is ondermeer ook het creëren van kantoorverzamelgebouwen van de rijksoverheid die worden gedeeld door diverse ministeries.

Al deze maatregelen worden genomen teneinde de overheid kleiner te maken in het kader van het programma Vernieuwing Rijksdienst. De bedoeling is om dit jaar 12.800 arbeidsplaatsen te laten verdwijnen en tot nu toe gaat dit volgens plan. Begin volgende maand zal de Tweede Kamer hierover nader worden geinformeerd.

Trustoo pro badge