Nederlandse huishoudens verliezen 20% vermogen

Geplaatst door: Enzo van Bambost | 20 December 2010

Nederlandse huishoudens hadden op 1 januari 2010 20% minder vermogen dan op 1 januari 2009. Dat komt vooral door de waardedaling van de woningen en een toename van de hypotheekschuld. Dat blijkt uit gepubliceerde cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS).
Begin dit jaar kwam het doorsneevermogen van huishoudens uit op 33.000 euro. Een jaar eerder was dit nog 42.000 euro. Deze daling is vooral toe te schrijven aan de waardevermindering van de eigen woning. Bijna zes op de tien huishoudens hadden een eigen woning.

De gemiddelde waarde hiervan was 237.000 euro. Een jaar eerder was dat nog 254.000 euro. Daar komt bij dat de hypotheekschulden toenamen van gemiddeld 150.000 euro in 2009 naar 155.000 euro dit jaar. Ook de overige schulden stegen, van 31.000 tot 35.000 euro.

Werknemers versus zelfstandigen

Werknemers leverden verhoudingsgewijs meer in op hun vermogen dan zelfstandigen. Het vermogen van huishoudens met hoofdzakelijk inkomen uit arbeid nam met bijna een derde af en kwam uit op 25.000 euro. Ook zelfstandigen leverden in, maar naar verhouding minder. Hun vermogen liep terug tot 154.000 euro begin 2010. Een jaar eerder was dat nog 168.000 euro.

Onder de huishoudens met een uitkering teerden de werklozen fors in op hun vermogen, van 15.000 euro naar 4000 euro begin 2010. Bron: zibb.nl

Trustoo pro badge