Nederlanders raadplegen steeds vaker hun BKR status

Geplaatst door: Enzo van Bambost | 4 Mei 2011

Nederlanders worden steeds bewuster van de door hen aangegane kredietverplichtingen en controleren steeds vaker hun status bij het BKR te Tiel.

Het aantal Nederlanders dat zijn schuldenpositie wilde inzien bij het BKR is vorig jaar opnieuw gestegen nadat dat in 2009 ook al gestegen was. Het totaal aantal verzoeken kwam in 2010 op 119.200. Ook voor 2011 is de verwachting dat dit aantal verder gaat stijgen, zo blijkt uit het vandaag gepubliceerde jaarverslag van het BKR.

Volgens Peter van den Bosch, directeur van het BKR, willen steeds meer consumenten weten hoe hun eigen kredietpositie ervoor staat. Dit heeft ertoe geleid dat het BKR een proef is begonnen die ervoor moet zorgen dat consumenten sneller hun schuldpositie kunnen opvragen.

In januari kondigde het BKR namelijk al aan dat het wil mogelijk maken dat iedere Nederlander straks zijn schuldpositie via het internet kan controleren. Volgens Van den Bosch kan een consument die inzage heeft in de status van zijn schulden en de veranderingen daarin kan volgen als beste zelf beoordelen of deze mutaties correct zijn doorgevoerd.

Verder betreurt Van den Bosch het dat er niet nog meer schulden centraal worden geregistreerd, zoals schulden bij het CJIB, de Belastingdienst, de sociale dienst, telecombedrijven, energiebedrijven en verhuurders. Immers, hierdoor zou een nog beter inzicht in de financiële positie van burgers mogelijk zijn waardoor problematische schulden nog beter voorkomen zouden kunnen worden en niet via een incassobureau met alle bijkomende kosten geïncasseerd hoeven te worden.

Trustoo pro badge