Meerderheid huishoudens met problematische schulden voorstander LIS

Geplaatst door: Enzo van Bambost | 21 Oktober 2011

Uit onderzoek van onderzoeksbureau Social Force is naar voren gekomen dat 80% van de huidige problematische schulden in een veel eerder stadium aan het licht was gekomen indien het Landelijk Informatiesysteem Schulden (LIS) al had bestaan. Van alle ondervraagde personen met problematische schulden blijkt dat 71% voorstander is van het systeem, 19% is neutraal en 10% is tegen.

Volgens Joke de Kock, voorzitster van deNederlandse Vereniging voor Volkskrediet (NVVK), toont het onderzoek weer aan hoe belangrijk het is dat het systeem wordt ingevoerd. Op dit moment kunnen mensen met problematische schulden steeds weer doorgaan met het afsluiten van nieuwe leningen. Hierdoor is de kans veel groter dat de ene lening wordt afbetaald met een andere lening. Door middel van het LIS zouden kredietverstrekkers in een veel eerder stadium kunnen zien in welke gevallen zij voorzichtig moeten zijn met het verstrekken van een lening, juist omdat daarin bijvoorbeeld ook hoge huur- en energieschulden worden geregistreerd.

De aanleiding voor het onderzoek is de ongerustheid over de sterk groeiende schuldenproblematiek in ons land. In Nederland zijn er inmiddels circa 1,8 miljoen huishoudens met betalingsachterstanden en circa 700.000 huishoudens hebben problematische schulden. Sinds het jaar 2000 is het aantal problematische schulden in ons land maar liefst verdrievoudigd.

Trustoo pro badge