Maand mei ideaal voor opschonen debiteurenportefeuille

Geplaatst door: Enzo van Bambost | 9 Mei 2011

Het CPB heeft vandaag een rapport gepubliceerd waarin het aangeeft dat DNB verplicht moet worden om eerder in te grijpen bij banken die in financiële nood verkeren. Door een vroegtijdig ingrijpen wordt | de kans kleiner dat deze banken dan verder afglijden en wellicht niet meer te redden zijn.

Na de economische crisis zijn de regels voor DNB wat betreft het ingrijpen bij probleembanken al flink aangescherpt maar volgens het CPB zijn deze regels nog steeds te vrijblijvend. Een bindend raamwerk van regels zou er voor moeten zorgen dat DNB verplicht wordt om in een eerder stadium in te grijpen.

Aangezien het ingrijpbeleid van DNB niet gebaseerd is op dwingende regelgeving maar op prikkels is de kans zeer groot dat er te laat en te weinig daadkrachtig wordt ingegrepen waardoor de kans groter wordt dat een bank failliet gaat. Sneller ingrijpen door de toezichthouder moet de kans op herstel van de betreffende bank groter maken. Hoe later ingegrepen wordt hoe duurder en complexer het wordt om een bank van de ondergang te redden.

Het rapport van het CPB is geïnspireerd op de situatie in de Verenigde Staten, waar de regelgeving veel minder vrijblijvend is dan in ons land. Het CPB ziet in het verlengde daarvan de marktwaarde van het eigen vermogen van een bank als een goede leidraad voor het al dan niet ingrijpen door een toezichthouder.Volgens het VCMB is de maand mei de beste maand voor bedrijven om openstaande rekeningen te incasseren. Doordat er in de maand mei vakantiegeld wordt uitgekeerd hebben consumenten extra geld tot hun beschikking en is hierdoor de kans aanzienlijk groter dat uitstaande rekeningen betaald kunnen worden.

Het risico bestaat natuurlijk dat consumenten door het extra geld in de verleiding komen om dure consumptiegoederen aan te schaffen, maar het mag niet zo zijn dat dit ten koste gaat van de lopende betalingsverplichtingen, aldus het VCMB. Door hun debiteurenafdelingen nu extra hard aan het werk zetten kunnen bedrijven proberen eerst hun vorderingen te incasseren voordat de consument zijn geld besteedt aan andere zaken.

Een debiteurenportefeuille die opgeschoond is zorgt voor een positievere balans en een hogere kredietwaardigheid, aldus Bervin Jansen, voorzitter van het VCMB. Dat is juist in de maand mei voor bedrijven zo belangrijk omdat dit een dure maand voor ze is omdat ze zelf ook vakantiegeld aan hun werknemers moeten uitbetalen.

Trustoo pro badge