Lonen stijgen zeer gematigd in eerste drie maanden van dit jaar

Geplaatst door: Enzo van Bambost | 11 April 2011

In de eerste drie maanden van dit jaar waren de CAO-lonen gemiddeld 1,1% hoger dan vorig jaar. Dit is de laagste stijging van de lonen sinds het jaar 2005 en de stijging kwam ook uit onder het inflatie niveau, die 2% bedroeg in het eerste kwartaal van dit jaar.

In de bedrijfstak openbaar bestuur stegen de CAO-lonen het minst, namelijk met 0,4%, en in de gezondheidszorg het meest, met 1,6%. Die laatste stijging was met name te wijten aan een hogere eindejaarsuitkering. In beide bedrijfstakken is de stijging aanzienlijk lager dan in het laatste kwartaal van 2010.

De stijging van de niet CAO-lonen bedroeg gemiddeld 1,5%, daarvan vond de hoogste stijging plaats in de gesubsidieerde sector met een stijging van 1,6%. De stijging van de niet CAO-lonen is derhalve gemiddeld 0,4% hoger dan die van CAO-lonen.

Begin dit jaar is er een wijziging geweest van de premies die de werkgevers moeten betalen en waarvan de incasso door de Belastingdienst plaats vindt. Zo is de inkomensafhankelijke werkgeversbijdrage ziektekosten verhoogd en de WAO basispremie verlaagd.

Trustoo pro badge