Kredietverstrekkers verder aan banden gelegd

Geplaatst door: Enzo van Bambost | 18 Juli 2011

Sinds 26 mei jl. zijn er in Nederland nieuwe regels van kracht op het gebied van kredietverstrekking. De regels zijn opgelegd vanuit Brussel met als doel Europese consumenten te beschermen tegen woekerpraktijken van kredietverstrekkers. Doordat er in Nederland altijd al een strenge regelgeving was op dit gebied brengen de nieuwe regels voor ons land weinig veranderingen met zich mee.

De belangrijkste aanpassing is dat nu meer producten onder het begrip krediet en de wettelijke regels die daarbij horen vallen.

Zo vallen voortaan ook zogenaamde flitskredieten (ook bekend als minileningen) onder dezelfde regels als gewoon krediet. Flitkredieten zijn leningen die worden aangegaan voor een extreem korte looptijd van slechts enkele weken en waarbij de lener behandelingskosten van honderden procenten moest betalen. Zulke hoge percentages zijn nu niet meer toegestaan.

Daarnaast vallen voortaan ook roodstanden die langer dan een maand duren onder het begrip krediet. Daardoor zijn banken nu verplicht om sneller in actie te komen als een klant langer dan een maand rood staat op zijn bankrekening.

Omdat rood staan vaak de eerste manier is waarmee consumenten krediet opnemen zullen zij er op die manier in een vroeger stadium achterkomen dat zij hun uitgavenpatroon moeten aanpassen. Zo kan voorkomen worden dat hun schuldenproblematiek verder uit de hand loopt en er allerlei incassoprocedures tegen hen worden aangespannen.

Een andere aanpassing in de regelgeving tenslotte is dat consumenten nu ook het recht krijgen om een lening binnen 14 dagen na afsluiting zonder opgave van redenen te annuleren.

Trustoo pro badge