Kleine ondernemers hebben het steeds moeiljker

Sinds oktober 2010 wordt het steeds duidelijker dat de economische situatie voor kleine ondernemers verslechtert. Tot deze conclusie is het IMK, het Instituut voor het Midden- en Kleinbedrijf, gekomen.

De zgn. ‘IMK-Index’ geeft de gegevens weer over het aantal kleine ondernemers dat in financiële nood verkeert.

De IMK-index is gebaseerd op het aantal kleine ondernemers dat een beroep doet op bijstand in de vorm van krediet of een bijstandsuitkering bij de Nederlandse gemeenten.