Kabinet akkoord met aanpak woningbouwcorporaties

Geplaatst door: Enzo van Bambost | 2 Mei 2011

De ministerraad is 29 april jongstleden akkoord gegaan met een wetsvoorstel voor het wijzigen van de Woningwet.

Het wetsvoorstel beoogt de instelling van een nieuwe autoriteit die woningbouwcorporaties op financieel gebied gaat controleren. Daarnaast dienen woningbouwcorporaties voortaan een duidelijke scheiding aan te brengen in de activiteiten welke zij met en welke zij zonder staatssteun uitvoeren.

Met het wetsvoorstel wenst de regering een concrete invulling te geven aan het regeerakkoord waarin is afgesproken dat woningbouwcorporaties met een maatschappelijke taak beter moeten gaan functioneren. Met name de woningbouwtaakstelling is een belangrijk onderdeel van hun activiteiten. Deze kan stukken beter en de regering wil dat daar betere afspraken over worden gemaakt tussen de woningbouwcorporaties en de gemeenten.

De nieuw in te stellen autoriteit moet financieel toezicht gaan houden op de ca. 400 woningbouwcorporaties. De minister van Binnenlandse Zaken zal het bestuur, de integriteit en de prestaties van de corporaties gaan controleren.

Trustoo pro badge