Is het wettelijk verplicht om een aanmaning, een herinnering of een ingebrekestelling te sturen?

Nee, het is niet in de wet geregeld dat een schuldeiser eerst een aanmaning moet hebben gestuurd voordat hij een incassobureau inschakelt. Voor het in rekening kunnen brengen van incassokosten is het overigens wel nodig dat eerst een ingebrekestelling aan de debiteur is verzonden.

Bekijk alle veelgestelde vragen