Huurverhoging voor scheefwoners per 1 juli gaat niet door

Geplaatst door: Enzo van Bambost | 16 Maart 2011

De forse huurverhoging voor scheefwoners die voor 1 juli aanstaande gepland stond gaat niet door aangezien de uitvoering daarvan te complex is en het ministerie van Binnenlandse Zaken die niet tijdig klaar heeft, aldus het FD van vandaag.

Scheefwoners zijn personen die een relatief hoog inkomen genieten terwijl zij in een huurwoning van een corporatie wonen. Per 1 juli zouden deze personen, bovenop de gewone huurverhoging, nog een extra verhoging van 5 procent krijgen. Deze maatregel zou gaan gelden voor alle huurders met een inkomen van meer dan 43.000 euro.

Deze verhoging zou dan komen bovenop de normale huurverhoging van ongeveer 1,9 procent, die voor rekening van alle huurders komt.

De extra huurverhoging zou scheefwoners moeten stimuleren om over te stappen naar een vrije sector huurwoning of een koopwoning, zodat er meer huurwoningen kunnen vrijkomen voor personen met lagere inkomens.

Om de maatregel door te kunnen voeren dient de huurwet aangepast te worden. Aangezien een huurverhoging per 1 juli uiterlijk 1 mei aan huurders dient te worden medegedeeld is het volgens ambtenaren onmogelijk dat minister Donner de aanpassing van de huurwet voor die laatste datum krijgt doorgevoerd.

Uiteraard kan Hettema & van Bambost Juristen voor u ook de incasso van achterstallige huurpenningen verzorgen indien uw huurder de huur en/of huurverhoging niet betaalt.

Trustoo pro badge