Hoge Raad gaat beoordelen wanneer er incassokosten betaald moeten worden

Geplaatst door: Enzo van Bambost | 25 augustus 2016

De Consumentenbond heeft in het kader van een zogenaamde prejudiciële vraag aan de Hoge Raad over de verschuldigdheid van incassokosten door consumenten haar mening over dit onderwerp aan de de Hoge Raad kenbaar gemaakt. De préjudiciële vraag spitst zich met name toe op de vraag op welk moment consumenten verplicht zijn om buitengerechtelijke incassokosten te voldoen.

Volgens de Consumentenbond moeten incassobureaus zich aan de regels van de wet houden en mogen zij niet ten onrechte incassokosten berekenen. Verder horen zij consumenten ook niet te misleiden of agressief te benaderen om hen op die wijze tot betaling te bewegen.

De préjudiciële vraag die aan de Hoge Raad is gesteld betreft o.a. de zogenaamde “veertiendagenbrief”. Dit is de ingebrekestelling die eerst aan een consument gestuurd moet worden vooraleer er incassokosten aan hem of haar in rekening gebracht mogen worden. Volgens de Consumentenbond dient deze brief aan strenge voorwaarden te voldoen die vervolgens actief door de rechterlijke macht moeten worden gecontroleerd.

Het is sinds juli 2012 voor de rechterlijke macht mogelijk om zogenaamde prejudiciële vragen te stellen aan de Hoge Raad. Deze vragen kunnen in een concrete zaak door rechters aan de Hoge Raad worden voorgelegd en betreffen dan praktisch altijd de uitleg van een wetsartikel.

In dit geval heeft een kantonrechter een préjudiciële vraag aan de Hoge Raad gesteld en wel de vraag op welk moment precies een consument incassokosten aan zijn of haar schuldeiser verschuldigd is. Bij de behandeling door de Hoge Raad van zo’n préjudiciële vraag kunnen derden hun mening over het betreffende onderwerp aan de Hoge Raad kenbaar maken. In dit geval is dat de Consumentenbond. Het is voor de Consumentenbond overigens de eerste keer dat zij haar mening kenbaar maakt bij de Hoge Raad bij de behandeling van een préjudiciële vraag.

Als belangbehartiger van consumenten strijdt de Consumentenbond voor een sterkere positie van consumenten die te maken hebben met de incassobranche. Met name streeft de Consumentenbond naar een betere rechtspositie van consumenten ten opzichte van hun schuldeisers. Volgens de Consumentenbond zal het antwoord dat door de Hoge Raad op de préjudiciale vraag gegeven zal worden van grote importantie zijn voor iedere consument die te maken krijgt met een incassobureau.

Tenslotte heeft de Consumentenbond bij de Hoge Raad aangegeven wat voor uitleg van de wet zij graag zou zien. De bond heeft bij de Hoge Raad ook melding gemaakt van de wantoestanden die er momenteel spelen in de incassobranche en heeft de Hoge Raad verzocht deze mee te laten wegen bij de beantwoording van de préjudiciele vraag.

Trustoo pro badge