Het kort geding

Geplaatst door: Enzo van Bambost | 29 december 2021

 

In zaken met een spoedeisend belang is het mogelijk om de rechter in een kort geding om een voorlopige voorziening te vragen. Het kort geding is een zelfstandige en speciale rechtsgang voor de civiele rechter. Alleen in gevallen die zo’n spoedeisend karakter hebben dat een bodemprocedure niet kan worden afgewacht, kan het kort geding uitkomst bieden. In het kort geding doet de voorzieningenrechter dan een voorlopige uitspraak. In verband met het voorlopige karakter van zo’n uitspraak en de bijzondere behandeling, waaronder vrijere bewijsregels, mag de rechter niet de rechtsverhouding tussen partijen vaststellen. De eisende partij zal feiten en omstandigheden dienen te stellen waaruit blijkt dat sprake is van onverwijlde spoed en dat het van groot belang is dat er snel een beslissing wordt genomen.

Geschiktheid

De Hoge Raad heeft bepaald dat de omstandigheid dat een zaak ingewikkeld is in beginsel onvoldoende reden vormt om te concluderen dat de zaak ongeschikt is voor een kort geding. Desondanks heeft de rechter in kort geding de vrijheid om een zaak te weigeren indien hij meent dat deze zich niet leent voor een uitspraak in kort geding.

Maxus vs BSE

In de recente zaak van Maxus tegen BSE was het volgende aan de orde. Partijen hadden met elkaar samengewerkt in de IT-sector en meerdere overeenkomsten met elkaar gesloten, welke door Maxus buitengerechtelijke waren ontbonden. De beschuldigingen luidden dat BSE handelsnamen van Maxus zou gebruiken, zou proberen er met het clientèle vandoor te gaan en gelijksoortige domeinnamen zou vastleggen. BSE verweert zich door te stellen dat er sprake is van een feitelijk geschil met complexe juridische dimensies en dat de zaak zich daardoor niet goed zou lenen voor een kort geding. De rechter ging daar in mee en was van mening dat de zaak door de omvang en complexiteit ongeschikt was om in kort geding over te beslissen en dat een bodemprocedure de geëigende weg is.

Ons kantoor heeft ruime ervaring met het voeren van spoedprocedures, met name op het gebied van huurincasso’s. Heeft u zelf een vordering en vraagt u zich af het mogelijk is om een kort geding te starten? Neemt u dan contact op met ons kantoor, waar een van onze medewerkers u graag verder helpt.

 

Trustoo pro badge