Het aantal ondernemingen in Nederland verdubbeld

Geplaatst door: Enzo van Bambost | 11 Maart 2011

In Nederland is het aantal zelfstandige ondernemingen buiten de landbouw verdubbeld tot bijna 1,1 miljoen in de afgelopen 25 jaar, aldus onderzoeksbureau EIM.

Van de beroepsbevolking is ongeveer 12 procent ondernemer. Hiermee is Nederland koploper in Noord- en West-Europa.

In de komende jaren verwacht het EIM weliswaar een verdere toename van het aantal ondernemers maar dat dit wel in een lager tempo zal plaatsvinden.De groei wordt vooral verwacht onder de categorieën vrouwen en allochtonen.

De vooruitzichten voor het MKB zien er door de economische crisis wel wat minder rooskleurig uit.
Bij een ongewijzigd beleid zal het MKB de komende vijf jaar niet meer dan een jaarlijkse groei van 1,75 procent meemaken, aldus het onderzoeksbureau.

Door kansen die mogelijk zijn gemaakt door onder andere het internet, automatisering en globalisatie hebben behoorlijk bijgedragen aan de groei en daardoor kunnen kleine bedrijven internationale markten bedienen en bestaan er nieuwe mogelijkheden door de steeds verdergaande opdeling van internationale productieketens.

Ondernemers moeten wel ambitieus en innovatief zijn om deze kansen te benutten. Op dit gebied neemt Nederland echter wel een bescheiden internationale positie in volgens EIM. De groei-ambitie van starters ligt hier vaak erg laag. Starters zouden erg gebaat zijn bij een flexibeler arbeidsmarkt, waarbij zij risicoloos mensen kunnen aantrekken en afstoten als de marktomstandigheden dat met zich meebrengen. Daarnaast wordt de groei ook beperkt door het moeilijker verkrijgen van kredietfacilieiten door de economische crisis.

Trustoo pro badge