Herstel economie in Nederland zet door
in 2016

Geplaatst door: Enzo van Bambost | 22 juli 2016

Het CPB voorspelt een aanhoudend herstel van de economie in Nederland voor 2016. Het verwacht dat het bbp (bruto binnenlands product) dit jaar met ongeveer 2,4% zal groeien, zo blijkt uit deze week gepubliceerde cijfers. Ook het ministerie van Financiën maakt gebruik van deze cijfers bij het opstellen van de rijksbegroting.

Deze voorspelling is positiever dan vorige maand (juni 2016) toen de groei nog werd geschat op 2,1%.

Ook is de verwachting dat de Nederlandse export volgend jaar aanzienlijk zal toenemen. Vorig jaar stond die nog onder druk door een terugval in de handel met Aziatische landen en de VS.

Wat betreft de werkloosheid is de verwachting dat deze dit jaar zal dalen tot 6,7% van de beroepsbevolking, hetgeen gelijk staat aan 600.000 werklozen.

De verwachting is wel dat het begrotingstekort hoger zal uitvallen dan eerder was verwacht. De verwachting is nu dat dit 1,5% van het bbp zal bedragen ten opzichte van een eerdere schatting van 0,8%. Salarissen zullen het komende jaar met gemiddeld 1,4% stijgen, zo verwacht het CPB. Hierdoor groeit de koopkracht van de Nederlanders met gemiddeld 1,1%.

Voor werkend Nederland zal de koopkracht dit jaar groeien met 1,3% en volgend jaar met maar liefst 2,4%. Alleen uitkeringsgerechtigden gaan er nauwelijks of niet op vooruit. Dit jaar stijgt hun koopkracht slechts 0,6% en in 2017 zal die zelfs met 0,3% dalen. Dit geldt ook voor pensioengerechtigden. Hun koopkracht blijft in 2016 nog gelijk maar zal in 2017 afnemen met 1,1%. Dit heeft alles te maken met de lage rendementen van de pensioenfondsen door o.a. de lage rentestand.

Trustoo pro badge