Helft deurwaarders loopt grote financiële risico’s

Geplaatst door: Enzo van Bambost | 28 Maart 2011

De helft van de Nederlandse deurwaarderskantoren loopt grote financiële risico’s aangezien zij soms grote bedragen voorfinancieren voor hun opdrachtgevers in het kader van een incassoprocedure. Dit blijkt uit het vandaag gepubliceerde jaarverslag van het BFT.

Als de deurwaarder met zijn opdrachtgever een afspraak heeft dat deze de voorgefinancierde kosten niet hoeft te betalen als de incasso niet slaagt ligt het financiële risico bij de deurwaarder. Door de economische crisis is het aantal oninbare vorderingen echter aanzienlijk opgelopen. Daarnaast is het aantal zaken waarin wordt voorgefinancierd ook steeds groter geworden. Hierdoor kan de solvabiliteit van sommige kantoren flink onder druk komen te staan.

Trustoo pro badge