Half jaar rust voor huishoudens met problematische schulden

Geplaatst door: Enzo van Bambost | 28 september 2016

Personen die problematische schulden hebben en die het niet lukt om er via schuldhulp met hun schuldeisers uit te komen krijgen straks het wettelijke instrument van het zgn. moratorium. Dit is een afkoelperiode van maximaal zes maanden waarin schuldenaren hun schulden kunnen regelen zonder dat schuldeisers executoriaal beslag kunnen leggen op het inkomen en het vermogen van de betreffende schuldenaar. Gedurende die tijd dient een schuldenaar dan met de assistentie van een schuldhulpverleningsorganisatie een duidelijk overzicht te krijgen van zijn of haar financiële situatie en deze situatie zoveel mogelijk te stabiliseren om van daaruit tot afspraken met alle schuldeisers te komen. Dit wetsvoorstel is ingediend door Jetta Klijnsma, staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, en is vorige week aangenomen door de ministerraad.

Voorafgaand aan de totstandkoming van dit wetsvoorstel hebben uitgebreide beraadslagingen plaatsgevonden met alle betrokken partijen, te weten deurwaarders, gemeenten en schuldhulporganisaties. Alleen schuldenaren die het niet lukt om op een normale manier een oplossing voor hun financiële problemen te vinden komen in aanmerking voor het moratorium. Daarvan is sprake als een schuldenaar geen regeling met zijn schuldeisers kan treffen. In zo’n geval kan het college van B en W een verzoek om een moratorium indienen bij de rechtbank.

Gedurende het half jaar dat het moratorium duurt heeft een schuldenaar geen last van incasso-activiteiten van zijn schuldeisers maar zullen wel al zijn inkomsten die de beslagvrije voet te boven gaan worden ingehouden. Het geld daar hiermee wordt gespaard wordt aan het einde van het moratorium gebruikt om de schuldeisers af te lossen. Tevens is het bedoeling dat een schuldenaar na verloop van dit half jaar zijn schulden heeft weten te stabiliseren en goede afspraken heeft gemaakt met zijn schuldeisers.

In de afgelopen maanden konden alle belanghebbenden en geïnteresseerden hun visie op het wetsvoorstel geven toen het op het internet was gepubliceerd ter consultatie. Alle ideeën en tips die op de site werden achtergelaten zijn meegenomen bij het formuleren van het wetsvoorstel, waarna de ministerraad de uiteindelijke versie van het wetsvoorstel heeft geaccordeerd. De beoogde datum van inwerkingtreding van het wetsvoorstel is 1 januari 2017.

Trustoo pro badge