Groeiende wanbetaling van zorgpremie baart CVZ zorgen

Geplaatst door: Enzo van Bambost | 7 Oktober 2011

Het wordt voor Nederlandse huishoudens steeds moeilijker om de premie voor de zorgverzekering te voldoen. Huishoudens nemen in toenemende mate contact op met hun zorgverzekeraar om een regeling voor de afbetaling van hun betalingsachterstand te treffen. Zorgverzekeraar UVIT, waar 4,2 miljoen Nederlanders zijn verzekerd, krijgt iedere maand zo’n 4.000 verzoeken voor het treffen van een betalingsregeling te verwerken. In 2010 waren er dat nog 3.000. Deze cijfers zijn recentelijk bekend gemaakt door het CVZ (College voor Zorgverzekeringen).

Het aantal wanbetalers is sinds de invoering van de Zorgverzekeringswet in 2006 groeiende. De overheid introduceerde in 2009 een afwijkend incassotraject, de zogenaamde bronheffing, die er voor moet zorgen dat mensen gedwongen worden om de zorgpremie te betalen. Deze incassomethode zorgt echter niet voor een vermindering van het aantal dubieuze debiteuren, maar dit aantal is zelfs stijgende. Terwijl er in 2008 zo’n 240.000 wanbetalers geregistreerd werden waren dat er begin dit jaar zelfs 244.000.

Wanbetalers die een betalingsachterstand hebben van meer dan zes maanden worden door de zorgverzekeraar in kwestie gemeld bij het College van Zorgverzekeringen (CVZ). Via het CVZ kunnen deze verzekerden een betalingsregeling treffen waarbij de openstaande premiebedragen direct op het inkomen van de verzekerde worden ingehouden. Ondanks deze strakke aanpak wordt het aantal wanbetalers toch niet minder. Om die reden wil het CVZ op korte termijn in conclaaf gaan met het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport om alternatieve mogelijkheden te bespreken om de problematiek verder aan te pakken.

Trustoo pro badge