Gemiddelde schuld consumenten met kwart toegenomen

Geplaatst door: Enzo van Bambost | 23 September 2011

De gemiddelde schuld van Nederlandse huishoudens bij bedrijven waarvan de incasso via een incassobureau loopt is dit jaar met ongeveer 25% toegenomen ten opzichte van vorig jaar. Dit blijkt uit een onderzoek van de Nederlandse Vereniging van Incasso-ondernemingen (NVI).

Waar vorig jaar de gemiddelde schuld nog 1336 euro bedroeg is dit jaar de schuld opgelopen tot 1659 euro. Per 1 juli jl. is de totale schuld van de incassovorderingen opgelopen tot 6,1 miljard euro. Ten opzichte van dezelfde datum in 2010 betekent dit een toename van 8%. Wel is het totaal aantal schuldenaren bij incassobureaus teruggelopen van 3,4 miljoen naar 3 miljoen schuldenaren. Dit betekent dat minder mensen meer schuld hebben.

Ook meldt de NVI dat er steeds minder vaak een beroep wordt gedaan op de deurwaarder om openstaande schulden te incasseren. Dit komt omdat incassobureaus via moderne communicatiemiddelen als e-mail en SMS steeds makkelijker in contact kunnen komen met schuldenaren.

Daarnaast wordt het te volgen incassotraject steeds beter afgestemd op het specifieke karakter van een dossier. Dit heeft als gevolg dat er steeds minder gerechtelijke incassoprocedures hoeven te worden aangespannen en debiteuren vaker hun schulden in de buitengerechtelijke fase betalen.

Trustoo pro badge