Gemeenten blijven laks met op tijd betalen van rekeningen

Geplaatst door: Enzo van Bambost | 10 Augustus 2012

Sinds 2009 zet MKB-Nederland zich in om lokale overheden te stimuleren hun rekeningen op tijd te betalen. Desondanks komen uit een recent onderzoek onder 357 gemeenten uitgevoerd door Dun & Bradstreet in opdracht van MKB-Nederland teleurstellende resultaten naar boven.

Het betalingsgedrag van gemeenten heeft enige tijd verbetering laten zien maar blijft nu toch achter. In het afgelopen jaar is er een minimale verbetering van 0,2% ten opzichte van 2011, wat er op neer komt dat 77,5% van de rekeningen op tijd wordt voldaan, tegenover 77,3% in 2011. Lokale overheden en de rijksoverheid liggen met hun betalingsgedrag ver uit elkaar. De rijksoverheid betaalt inmiddels 90% van de rekeningen op tijd en geeft hiermee dus gehoor aan het verzoek van MKB-Nederland. MKB-Nederland is van mening dat juist in deze economisch zware tijden de overheid het goede voorbeeld moet geven.

Uit de onderzoeksresultaten komen Ameland en Landerd met 100% op tijd betaalde rekeningen het beste uit de test en staan daarmee bovenaan de lijst van snelst betalende gemeenten terwijl Castricum met 59% en gemiddeld 30 dagen te laat de laatste plaats bekleedt. Op de lijst van grote gemeenten staat Amersfoort op de eerste plaats met 83%. Schiedam staat met 57% op de laatste plaats van deze lijst.

De onderzoeksresultaten zijn tot stand gekomen aan de hand van de gegevens van ruim 20.000 bedrijven die diensten hebben geleverd aan lokale overheden in de periode mei 2011 tot mei 2012. Per gemeente is er gekeken naar gemiddeld 50 bedrijven met per bedrijf minimaal 7 rekeningen . In totaal zijn er circa 150.000 rekeningen onderzocht verdeeld over 357 gemeenten. De overige 58 gemeenten hadden te weinig betalingsverkeer om de resultaten daarvan in dit onderzoek mee te nemen.

Trustoo pro badge