Geldzorgen en incasso’s

Geplaatst door: Enzo van Bambost | 8 januari 2021

 

Onderzoek toont aan dat meer mensen bezorgd zijn over hun financiën. De coronacrisis zorgt voor verlies van inkomen en jaagt bezuinigingen aan. Ondervraagden zeggen minder te verdienen, minder te sparen en minder uit te geven. Desondanks blijft ons kantoor in staat verantwoord te incasseren, indien nodig met behulp van een betalingsregeling.

Financiële problemen

Uit een in opdracht van Intrum uitgevoerd onderzoek blijkt dat Nederlanders zich in toenemende mate zorgen maken over hun financiële positie. Ook mensen die onder normale omstandigheden niet of nauwelijks met financiële problemen te maken krijgen zien zich ten gevolge van de coronacrisis geconfronteerd met oplopende schulden. Het onderzoek toont aan dat een significant aantal respondenten aangeeft minder te zijn gaan verdienen, minder spaart, inteert op vermogen en noodzakelijkerwijs moet bezuinigen. Voor deze groep, die vaak geen ervaring met schulden en incasso’s heeft, is het van belang om in een vroeg stadium contact met schuldeisers te zoeken en betalingsafspraken te maken. Zo wordt voorkomen dat schulden steeds verder oplopen.

Inkomen en spaargeld

Uit het onderzoek van Intrum komt naar voren dat 21% van de ondervraagden heeft moeten inleveren op het inkomen en 22% genoodzaakt was om hun spaartegoeden aan te spreken. Een algeheel gevoel van onrust veroorzaakt door financiële zorgen lijkt wijdverbreid te zijn. Veel ondervraagden gaven aan dat ze een regeling moesten treffen om hun vaste lasten, zoals de huur of hypotheekbetalingen, tijdelijk te bevriezen.

Incasseren

Ook in tijden van corona is het onverminderd belangrijk om schulden te blijven betalen en vorderingen te incasseren, zowel voor consumenten als voor bedrijven. Anders bestaat het risico dat een domino-effect optreedt waarbij de betalingsproblematiek steeds verder doorwerkt en om zich heen grijpt. Door onze ruime ervaring zijn wij ook in deze tijden in staat om op een verantwoorde wijze uw vorderingen te incasseren. Wij weten precies in welke situaties enige coulance gepast is of wanneer juist een hardere aanpak de aangewezen weg blijkt. Het contact met zowel u als uw debiteur staat bij ons centraal. Indien noodzakelijk kunnen wij met uw debiteur een betalingsregeling sluiten. In dat geval houden wij u op de hoogte van de voortgang en wordt de regeling niet nagekomen, dan komt deze te vervallen en zullen wij de incassoprocedure meteen weer voortzetten.

 

Trustoo pro badge