Gebrek aan spaargeld belangrijker oorzaak financiële problemen dan hoogte inkomen

Geplaatst door: Enzo van Bambost | 8 november 2016

Uit een onderzoeksrapport dat deze week door het Nibud (Nationaal Instituut voor Budgetvoorlichting) is gepubliceerd blijkt dat de meest effectieve manier om schulden te voorkomen het hebben van spaargeld is. Hoeveel iemand verdient beïnvloedt in veel mindere mate of hij of zij betalingsproblemen krijgt.

Het onderzoek is door het Nibud gehouden onder meer dan 1400 respondenten en het blijkt dat maar liefst 70% van de huishoudens die financiële problemen hebben minder dan duizend euro aan spaargeld bezit.

Om die reden adviseert het Nibud iedereen dan ook om voldoende spaargeld opzij te zetten zodat, als het financieel eens tegenzit, altijd de openstaande rekeningen betaald kunnen worden. Als richtlijn hiervoor adviseert het Nibud om van het maandelijkse inkomen ongeveer 10% opzij te zetten. Momenteel spaart 40% van de Nederlandse huishoudens een vast bedrag per maand.

Naast het ontbreken van een spaarbuffer noemt het instituut nog een paar andere oorzaken waardoor huishoudens in financiële problemen kunnen komen, zoals ongeremde kooplust, een gebrekkige boekhouding, een korte termijnvisie en het nalaten van ouders om hun kinderen financieel op te voeden.

Het instituut constateert verder dat personen die op een georganiseerde en gestructureerde wijze met hun geld omgaan minder vaak in financiële moeilijkheden komen dan personen die dit niet doen.

Zelfs indien men slechts eenmaal per jaar een overzicht maakt van alle inkomsten en uitgaven kan dit al een gunstige uitwerking hebben op het voorkomen van financiële problemen, zo is uit het onderzoek gebleken. Het instituut heeft uitgezocht dat maar liefst 45% van alle Nederlandse huishoudens nimmer een dergelijk overzicht heeft opgesteld.

Trustoo pro badge