Economische recessie zal nog jaren voortduren

Geplaatst door: Enzo van Bambost | 9 oktober 2012

Een overgrote meerderheid van de bedrijven in Europa en Japan denkt dat het dieptepunt van de financiële crisis nog lang niet is bereikt. De aanhoudende inflatie wordt gezien als de belangrijkste reden hiervoor maar ook het tekort aan goed opgeleid personeel en de financiële noodsituatie in de Eurozone worden als belangrijke redenen genoemd.

Vijfenzeventig procent van de bedrijven probeert de uitgaven daarom zo laag mogelijk te houden en ambieert nog doelgerichter te werk te gaan om zo het financieel tekort en een onderbezetting op de werkvloer te voorkomen. Het goede voorbeeld van de directie is volgens hen cruciaal hierbij. Deze resultaten komen naar voren uit een internationaal onderzoek uitgevoerd door Roland Berger Strategy Consultants dat is uitgevoerd is onder de directeuren van zo’n vijfduizend bedrijven van over de hele wereld.

Iets meer dan de helft (60%) van deze bedrijven kende zichzelf in 2011 nog een gunstige marktpositie toe. Dit jaar denkt 62% van de Europese bedrijven echter dat een verdere recessie in Europa onafwendbaar is. Van de Japanse bedrijven denken alle ondervraagden er zo over. De totale groei van de Europese economie in 2012 wordt momenteel nog slechts geschat op 0,1%.

Ook volgens het IMF zijn alle geruchten dat de crisis al op zijn eind zou zijn geheel ongegrond. Zo houdt China momenteel de waarde van haar eigen munt kunstmatig laag om zo de uitvoer van haar eigen producten te stimuleren, waardoor de concurrentiepositie van andere landen ernstig wordt benadeeld. Volgens het IMF zullen opkomende markteconomieën hun munteenheid in een rapper tempo moeten herwaarderen om op die manier de wereldeconomie weer gestaag gezond te maken.

Ook zal een land als Amerika haar begroting op orde moeten brengen en moet Europa verder integreren op politiek en monetair niveau om de crisis het hoofd te kunnen bieden, aldus het IMF.

Hoewel de meerderheid (61%) van de bedrijven uit het onderzoek vindt dat Griekenland de Eurozone zou moeten verlaten, pleiten topeconomen juist voor meer integratie tussen de landen van de Eurozone. Slechts een derde van de ondervraagde bedrijven hebben maatregelen getroffen mocht de Eurozone in nog grotere problemen komen. Tien procent van de Europese bedrijven is onvoldoende of helemaal niet voorbereid op een verdere economische terugval. Van de Japanse ondervraagde bedrijven zegt zelfs een kwart niet voorbereid te zijn op een nieuwe recessie.

Trustoo pro badge