Economische crisis bevordert ruzie over geld

Geplaatst door: Enzo van Bambost | 22 Juni 2011

Als gevolg van de economische crisis zijn het aantal financiële disputen wereldwijd fors gestegen. Uit onderzoek van KPMG is gebleken dat sinds het uitbreken van de crisis het aantal geschillen van financiële aard met 30 procent is gestegen. Ook is het aantal advocatenkantoren dat betrokken is bij financiële geschillen gestegen van 28 procent tot 44 procent in de afgelopen drie jaar. KPMG heeft voor dit onderzoek meer dan zeventig advocatenkantoren uit zestien verschillende landen onderzocht.

Waar voor de crisis contractbreuk bijna de helft van de geschillen vertegenwoordigde heeft er sinds het begin van de crisis in 2007 een verschuiving plaatsgevonden en is het aantal complexe financiële geschillen met 36 procent toegenomen. Zo is het aantal financiële geschillen met een waarde van 12,5 miljoen euro of meer gestegen van 29 naar 35 procent. Uit het onderzoek is ook gebleken dat de meeste geschillen te maken hebben met banken en hun consumenten. Ook het aantal geschillen dat te maken heeft met complexe, financiële instrumenten is met 50 procent gestegen. KPMG merkt op dat de stijging met name wordt veroorzaakt door de stevige verliezen die aandeelhouders hebben moeten incasseren door deze instrumenten.

Circa 60 procent van de financiële geschillen wordt in de rechtbank beslist. Arbitrage werd 4 procent vaker toegepast en ook mediation is populairder geworden en wordt inmiddels in 10 procent van de gevallen gebruikt. Dat mediation steeds populairder wordt heeft vooral te maken met het feit dat geschillen steeds vaker een internationaal karakter hebben en dat de partijen daarnaast er steeds vaker voor kiezen om hun privacy te beschermen.

Trustoo pro badge