Economie zeer gebaat bij strengere controle op kredietwaardigheid

Geplaatst door: Enzo van Bambost | 4 November 2011

Er bestaat een mogelijkheid dat de Nederlandse economie volgend jaar harder groeit dan het door het CPB voorspelde percentage van 1%. Dit zou kunnen gebeuren als de kredietwaardigheid van bedrijven en consumenten beter zou worden gecontroleerd voordat er zaken mee wordt gedaan, volgens Edwin Prevoo van incassobureau Intrum.

Als bedrijven standaard de kredietwaardigheid van hun potentiële klanten beter zouden checken alvorens er geleverd wordt en bedrijven en de overheid daarnaast ook nog eens op tijd zouden gaan betalen zou het Nederlandse bedrijfsleven daar flink van profiteren. In een dergelijke situatie zou het bedrijfsleven jaarlijks zo’n 15 miljard euro aan extra inkomsten kunnen incasseren, hetgeen de economie van ons land een flinke impuls zou geven.

Om de economie te stimuleren ziet Prevoo meerdere manieren. Door het voorkomen van aankopen door consumenten of bedrijven die eigenlijk niet kunnen of willen betalen zouden er minder debiteuren zijn, hetgeen weer tot een toename van de liquiditeit van het bedrijfsleven zou leiden. Een andere manier is het implementeren van wetgeving zoals die in de Scandinavische landen Zweden en Finland geldt. Deze wetgeving schrijft voor dat iedere overschrijding van de wettelijke betalingstermijn automatisch tot een boete leidt. Deze wetgeving heeft in deze landen ervoor gezorgd dat er structureel beter en sneller betaald wordt waardoor bedrijven een aanzienlijke verbetering van hun liquiditeitspositie hebben gekregen.

Uit onderzoek van NYFER uit 2009 is gebleken dat als alle openstaande rekeningen op tijd zouden worden betaald er circa 26.000 extra banen in ons land gecreëerd zouden kunnen worden. Hier blijkt natuurlijk al uit dat er heel veel geld openstaat in het bedrijfsleven. In het tweede kwartaal van dit jaar was dit maar liefst een bedrag van 6,1 miljard euro.

Trustoo pro badge