Donner wil huur nu alleen verhogen in schaarsteregio’s

Geplaatst door: Enzo van Bambost | 18 Juni 2011

Minister Donner heeft deze week een aangepast voorstel ingediend met betrekking tot de huurverhoging die hij wil doorvoeren in de sociale huursector. Deze week besprak hij zijn nieuwe plannen in de Tweede Kamer. Deze houden in dat alleen sociale huurwoningen in tien regio’s met de duurste woningen extra WWS-punten krijgen. Huurwoningen met een hoge WOZ-waarde krijgen in deze regio’s 25 punten erbij, woningen met een lagere WOZ-waarde 15 punten.

Een eerder voorstel van de minister om de huur van alle sociale huurwoningen in Nederland te verhogen was al eerder door de Tweede Kamer afgewezen omdat in het regeerakkoord was afgesproken om de verhoging alleen door te voeren in schaarstegebieden en bij woningen met een hogere WOZ-waarde. De minister komt met zijn nieuwe plannen derhalve tegemoet aan de wensen van de Tweede Kamer.

In het nieuwe voorstel wordt er gekeken naar de WOZ-waarde per vierkante meter in plaats van de WOZ-waarde op zichzelf. Dit is volgens de minister een betere indicator. Zo hebben bijvoorbeeld veel huurwoningen in Amsterdam absoluut gezien een lage WOZ-waarde terwijl zij per vierkante meter berekend wel een hoge WOZ-waarde hebben.

Doordat de woningen extra WWS-punten krijgen kunnen corporaties de maximale huurprijs per woning verhogen en zodoende een hogere huur incasseren. Corporaties kunnen echter alleen de huur verhogen als een woning opnieuw wordt toegewezen. Zittende huurders krijgen dus niet te maken met verhoogde huurprijzen. Op dit moment liggen de feitelijke huurprijzen landelijk gezien gemiddeld op 72% van de maximale huurprijs. De woningcorporaties hebben toegezegd alleen de huurprijs te zullen verhogen als de situatie in de plaatselijke woningmarkt dat toelaat en dit aansluit bij hun huurbeleid en gemaakte afspraken met de gemeenten.

Trustoo pro badge