Disclaimer

Disclaimer

Hettema & van Bambost Juristen betracht bij de samenstelling van de inhoud van haar website en/of webpagina’s de grootst mogelijke zorgvuldigheid. Desondanks bestaat de mogelijkheid dat bepaalde informatie van haar website -na verloop van tijd -verouderd is en/of niet meer correct is. Hettema & van Bambost Juristen is niet aansprakelijk voor eventuele schade die zou kunnen ontstaan uit het gebruik van gegevens van haar websites en/of webpagina’s en wijst hierbij alle aansprakelijkheid voor schade ten gevolge van het gebruik van deze gegevens of gegevens waarnaar links op deze website verwijzen af.

Alle gegevens die op deze website vermeld staan kunnen zonder enige aankondiging vooraf door Hettema & van Bambost Juristen worden gewijzigd.

Deze website is bedoeld voor het verstrekken van informatie aan de gebruiker van deze website. Hettema & van Bambost Juristen geeft geen enkele garantie m.b.t. de aard en de inhoud van de informatie van deze website en is ook niet aansprakelijk voor de inhoud van deze informatie of voor de gevolgen van het gebruik ervan. Hettema & van Bambost Juristen wijst elke aansprakelijkheid voor eventuele schade t.g.v. toegang tot alsmede het gebruik van deze website uitdrukkelijk af. Daarnaast biedt Hettema & van Bambost Juristen geen enkele garantie voor het foutloos en ononderbroken functioneren van haar website. Verwijzingen of verbindingen naar andere websites en/of bronnen welke niet eigendom zijn van Hettema & van Bambost Juristen zijn slechts opgenomen ter informatie van de gebruiker van deze website.

Hettema & van Bambost Juristen is niet verantwoordelijk voor de beschikbaarheid van deze websites en/of bronnen. Hettema & van Bambost Juristen aanvaardt dan ook geen enkele aansprakelijkheid m.b.t. de inhoud en beschikbaarheid van deze websites en/of bronnen en is ook niet aansprakelijk voor welke vorm van schade of verlies dan ook veroorzaakt door het gebruik van of door het afgaan op de inhoud van deze websites en/of bronnen.

Copyright

Deze website geniet auteursrechtelijke bescherming. Het intellectuele eigendomsrecht gaat op geen enkele wijze over op de gebruiker van deze site. Het is de gebruiker van deze site dan ook niet toegestaan om de inhoud daarvan te vermenigvuldigen, op te slaan in een geautomatiseerd bestand, openbaar te maken door middel van druk, fotokopie, microfilm of op welke andere vorm of wijze dan ook dan wel tegen vergoeding beschikbaar te stellen aan derden, zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Hettema & van Bambost Juristen.

*
Het laatste nieuws

*
Zoeken in website