Wat is ingebrekestelling?

In een ingebrekestelling wordt de schuldenaar door de schuldeiser op schriftelijke wijze aangemaand een prestatie te verrichten, welke de partijen zijn overeengekomen en welke op dat moment ook opeisbaar moet zijn.

De schuldeiser dient de schuldenaar in deze ingebrekestelling een redelijke termijn te geven om die prestatie te leveren. In het geval de schuldenaar vervolgens niet binnen de door de schuldeiser gestelde termijn de gevraagde prestatie heeft geleverd (ofwel in gebreke blijft) verkeert hij in verzuim.

Ingeval de prestatie de betaling van een geldvordering betreft en de schuldenaar blijft in gebreke dan staat het de schuldeiser vrij om de vordering ter incasso aan een incassobureau uit handen te geven. Het incassobureau is dan ook gerechtigd incassokosten aan de schuldenaar in rekening te brengen.

Heeft u interesse?

Neem contact met ons op of vul het contactformulier in.

U kunt ons bereiken via:
Telefoonnummer: 020-67 23 094
E-mail: info@hvbjuristen.nl

Trustoo pro badge