Wat is executieverkoop?

Executieverkoop is de verkoop van alle roerende en onroerende zaken van een debiteur. Het is een middel dat gebruikt wordt als de debiteur de schuld alsnog niet betaalt na veroordeling van de rechter.

Indien de rechtbank in een gerechtelijke incasso procedure de debiteur veroordeelt tot betaling van een som geld en de debiteur vervolgens niet tot betaling overgaat kan de schuldeiser via een deurwaarder beslag laten leggen op alle roerende en onroerende zaken die de debiteur bezit. Als de debiteur vervolgens nog steeds niet tot betaling overgaat kan de schuldeiser via een deurwaarder overgaan tot openbare verkoop van deze in beslag genomen zaken. Deze openbare verkoop is ook bekend onder de naam executieverkoop.

De deurwaarder zal dan veelal een advertentie zetten in een dagblad waarin staat vermeld ten laste van wie de executieverkoop plaatsvindt, waar deze plaatsvindt en een omschrijving geven van de zaken die verkocht zullen gaan worden. Iedere geïnteresseerde kan vervolgens bij de executieverkoop bieden op de te verkopen zaken, waarbij de hoogste bieder de eigendom van de zaak verkrijgt. Uit de opbrengsten van de executieverkoop wordt vervolgens de schuld, die de debiteur bij de schuldeiser heeft, voldaan.

Heeft u interesse?

Neem contact met ons op of vul het contactformulier in.

U kunt ons bereiken via:
Telefoonnummer: 020-67 23 094
E-mail: info@hvbjuristen.nl

Trustoo pro badge