Wat is een incassoprocedure?

Een incassoprocedure is de procedure die gestart wordt door een incassobureau in het kader van een incasso-opdracht. De procedure kan uit twee delen bestaan, namelijk de minnelijke en – als dat traject niets oplevert – de gerechtelijke fase.
Tot de minnelijke fase behoort het versturen van aanmaningen en correspondentie, het opstellen van een betalingsregeling en het telefonisch aanmanen van debiteuren. Bij de gerechtelijke fase wordt de debiteur door het incassobureau gedagvaard om voor de Rechtbank te verschijnen en gaat er een juridische procedure lopen die uiteindelijk uitmondt in een vonnis.

Heeft u interesse?

Neem contact met ons op of vul het contactformulier in.

U kunt ons bereiken via:
Telefoonnummer: 020-67 23 094
E-mail: info@hvbjuristen.nl

Trustoo pro badge