Wat is een authentieke akte?

Een authentieke akte is een geschrift, vaak een overeenkomst, dat door een openbaar ambtenaar, meestal een notaris of rechter, is opgesteld en gewaarmerkt.
Een geschrift dat niet in aanwezigheid van een openbaar ambtenaar is opgesteld heet een onderhandse akte. Het is overigens wel mogelijk om een onderhandse akte te laten registreren door een notaris.
Een authentieke akte biedt de zekerheid dat het document echt is en dat er dus niet mee geknoeid is. Verder heeft een authentieke akte twee grote voordelen:

 

1. Een authentieke akte heeft dwingende bewijskracht.
2. Een authentieke akte levert een executoriale titel op. Als de akte bijvoorbeeld een overeenkomst van geldlening betreft kan de schuldeiser, als de schuldenaar zich niet aan de terugbetalingsafspraken houdt, zonder tussenkomst van de rechter direct beslag laten leggen op het inkomen en het vermogen van de schuldenaar ter incasso van de openstaande vordering.

Heeft u interesse?

Neem contact met ons op of vul het contactformulier in.

U kunt ons bereiken via:
Telefoonnummer: 020-67 23 094
E-mail: info@hvbjuristen.nl

Trustoo pro badge