Wat is conservatoir beslag?

Conservatoir beslag is beslag tot bewaring. Dit is te leggen op de roerende of onroerende zaken van een schuldenaar als er gegronde vrees bestaat voor verdonkeremaning of wegmaking van die zaken. Conservatoir beslag dient gevolgd te worden door het starten van een juridische procedure ter incasso van de openstaande vordering, bij gebreke waarvan het beslag automatisch vervalt. Voor conservatoir beslag is altijd toestemming nodig van de President van de Rechtbank.

Heeft u interesse?

Neem contact met ons op of vul het contactformulier in.

U kunt ons bereiken via:
Telefoonnummer: 020-67 23 094
E-mail: info@hvbjuristen.nl

Trustoo pro badge